Sektor tehničke zaštite obavlja više djelatnosti i to:

 • Inženjering na polju sigurnosnih sistema
 • Sisteme protivprovalne zaštite
 • Video nadzor objekata
 • Vatrodojavne sisteme
 • Sisteme kontrole pristupa
 • Edukacija ljudstva za korištenje instaliranih sistema zaštite
 • Projektovanje i ugradnja interfonske mreže
 • Zaštitne ograde i barijere
 • Automatske rampe, automatski parking sistemi
 • Magnetne, bezkontaktne i druge kartice
 • Uređaji i sistemi za kontrolu lica i prtljaga na prisustvo droge, eksploziva i metalnih predmeta
 • Metal-detektorska vrata
 • X-ray uređaji i sistemi
 • Ručni metal-detektori

coinmampa

1200 korisnika

na prostoru cijele Bosne i Hercegovine

Agencija “ Coin secutity “ d.o.o. trenutno na DOC-u ima priključenih oko 1200 korisnika naših usluga i srazmjerno tomu dovoljan broj uposlenika, koji su raspoređeni u dva sektora: sektor fizičke zaštite sektor i tehničke zaštite.

Obzirom na iskazane potrebe korisnika naših usluga opremljeni smo najsuvremenijim stedstvima tehničke zaštite. U mogućnosti smo odgovoriti na sve zahtijeve naših korisnika koji su u skladu sa Zakon o radu zaštitarskih agencija, što smo do sada bezbroj puta dokazali na terenu.

Sektor fizičke zaštite

Sektor tehničke zaštite

GPS praćenje vozila

 • 01-a.png
 • 02-a.jpg
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07-a.jpg
 • 08-a.jpg


certbagde11.png   bonitet.png

COIN security

Agencija za zaštitu ljudi i imovine

Dojavni centar

+387 (0) 30 710 933

+387 (0) 63 041 993

COIN security 1998-2018 - sva prava pridržana

designer17.png