Sektor fizičke zaštite

Fizičko obezbjeđivanje objekata, imovine lica, firmi, trgovačkih centara, udruženja i ostalih institucija i objekata u državnom i privatnom vlasništvu.

Fizičko obezbjeđivanje kulturnih, sportskih i drugih manifestacija i javnih skupova. U dogovoru sa klijentima pored zaštitara nudimo i tehničku zaštitu navedenih manifestacija i skupova što podrazumjeva korištenje mobilnog video nadzora i najsavremenije opremeza KDZ (kontradiverzionu zaštitu) - kontrolu prolaza. Fizičko obezbjeđivanje - stalno prisustvo u privatnim vilama, kućama, stanovima, vikendicama i uredima za period trajanja godišnjih odmora, službenih putovanja i peroda kratkog odsustva klijenata. Pratnja i zaštita djece na relaciji kuća-obdanište, obdanište kuća, kuća-škola, škola-kuća i po dogovoru u periodu slobodnih aktivnosti, kao i prevoz pratnja djece na određeno odredište po želji klijenata, uz garanciju za maksimalnu sigurnost.

Sektor fizičke zaštite obavlja više djelatnosti i to:

 • Prijemne usluge
 • Čuvarske usluge
 • Prijevoz, prenos, pratnja novca i dragocjenosti
 • Usluge tjelohranitelja
 • Protokolarne usluge
 • Obezbjedenje manifestacija

coinmampa

1200 korisnika

na prostoru cijele Bosne i Hercegovine

Agencija “ Coin secutity “ d.o.o. trenutno na DOC-u ima priključenih oko 1200 korisnika naših usluga i srazmjerno tomu dovoljan broj uposlenika, koji su raspoređeni u dva sektora: sektor fizičke zaštite sektor i tehničke zaštite.

Obzirom na iskazane potrebe korisnika naših usluga opremljeni smo najsuvremenijim stedstvima tehničke zaštite. U mogućnosti smo odgovoriti na sve zahtijeve naših korisnika koji su u skladu sa Zakon o radu zaštitarskih agencija, što smo do sada bezbroj puta dokazali na terenu.

Sektor fizičke zaštite

Sektor tehničke zaštite

GPS praćenje vozila

 • 01-a.png
 • 02-a.jpg
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07-a.jpg
 • 08-a.jpg


certbagde11.png   bonitet.png

COIN security

Agencija za zaštitu ljudi i imovine

Dojavni centar

+387 (0) 30 710 933

+387 (0) 63 041 993

COIN security 1998-2018 - sva prava pridržana

designer17.png